Leczenie nowotworu piersi. Wszystko, co chciałabyś wiedzieć, ale boisz się zapytać

O raku piersi mówi się wiele, przeprowadzane są szeroko zakrojone kampanie uświadamiające społeczeństwo o niebezpieczeństwie i konieczności wykonywania okresowych badań kontrolnych. Pomimo coraz większej świadomości społecznej, rak piersi wciąż jest ogromnym zagrożeniem i najczęstszym rodzajem nowotworu, dotykającym kobiety.

Epidemia nowotworów

Pod względem zachorowalności na różnego rodzaju nowotwory, żyjemy w czasach ich dramatycznego wzrostu, a sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza. Obecnie tylko w Polsce notuje się około 13 000 zachorowań rocznie na raka piersi, z czego około 5 000 kobiet umiera. Sytuacja taka jest wynikiem wielu czynników: wydłużonym czasem życia w porównaniu, chociażby do długości życia jeszcze 100 lat temu; uwarunkowaniami genetycznymi, niezdrowym stylem życia, złą dietą, nadużywaniem alkoholu i tytoniu oraz wieloma innymi, pomniejszymi czynnikami.

Mówi się, że rak piersi to choroba kobiet, jednak warto zauważyć, że może dotknąć również mężczyzn, choć zdarza się to znacznie rzadziej. Ryzyko zachorowania na raka piersi u mężczyzn jest 10-krotnie niższe niż u kobiet.

Czy rak piersi jest wyrokiem?

Wiele osób, słysząc diagnozę „rak” przedstawia sobie w myślach najczarniejsze scenariusze. Tymczasem odpowiednio wcześnie zdiagnozowany nowotwór można skutecznie wyleczyć bez większego uszczerbku dla zdrowia. Wykrycie nowotworu w fazie 0 i I pozwala na wdrożenie skutecznych metod leczenia z usunięciem wyłącznie patologicznych zmian, bez naruszenia zdrowych tkanek i węzłów chłonnych, jeśli rak nie daje przerzutów. Po drobnej operacji i radioterapii chora może cieszyć się długim i szczęśliwym życiem.

bcancer-s2

Czy operacja zawsze wiąże się z usunięciem piersi?

Mastektomię, czyli usunięcie całej piersi wykonuje się wyłącznie gdy jest to absolutnie konieczne lub gdy pacjentka wyrazi taką chęć. Jeśli guz ma powyżej 3 centymetrów, daje liczne przerzuty, jest wieloogniskowy lub wieloośrodkowy, albo efekt kosmetyczny po wycięciu samego guza bez tkanek otaczających byłby niezadowalający, wtedy lekarz decyduje się na wykonanie zabiegu usunięcia całej piersi. W pozostałych przypadkach wybierana jest metoda oszczędzająca, polegająca na chirurgicznym wycięciu jedynie patologicznych zmian w obrębie zdrowej tkanki, a jeśli jest taka potrzeba, również węzłów chłonnych pachowych.

 

Czy sam zabieg chirurgiczny wystarczy?

Leczenie nowotworów każdego rodzaju jest wieloetapowe i łączy ze sobą kilka metod, które pozwalają na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Wyróżniamy leczenie miejscowe i systemowe (ogólne), przedoperacyjne, pooperacyjne, a także radykalne, paliatywne i objawowe. Podstawową metodą jest chirurgiczne usunięcie patologicznych tkanek, następnie organizm poddawany jest radioterapii, która może być uzupełniona o radioterapię miejscową. Leczenie uzupełniające (adjuwantowe) jest wdrażane po leczeniu miejscowym w celu zniszczenia mikroprzerzutów, i obejmuje chemioterapię oraz hormonoterapię. W przypadku złego rokowania i wysokiego stopnia zaawansowania choroby, stosuje się leczenie paliatywne i objawowe, mające na celu zmniejszenie objawów nowotworu i poprawę jakości życia.

 

imagesCzy możliwa jest rekonstrukcja piersi po mastektomii?

Oprócz samego procesu leczenia, należy zwrócić na skutki psychologiczne pozostałe po terapii. Celem leczenia jest nie tylko usunięcie patologicznych zmian w organizmie, ale również przywrócenie wcześniejszego poziomu i komfortu życia. Pacjentki po mastektomii zostają trwale okaleczone; niejednokrotnie wstydzą się swojego ciała, mają opory przed nawiązywaniem kontaktów społecznych i cierpią na depresję. Z tego względu, po zakończeniu całego procesu leczenia onkologicznego (po operacji chirurgicznej, radioterapii i chemioterapii), można wykonać kosmetyczną rekonstrukcję piersi, a także z pomocą różnych technik można odtworzyć brodawkę sutkową. W celu rekonstrukcji piersi chirurg plastyczny wykorzystuje mięśnie brzucha lub grzbietu pacjentki, razem z tkanką tłuszczową i podskórną, które następnie wszczepia w odpowiednie miejsca i formuje pierś jak najbardziej zbliżoną do prawdziwej. Efekt kosmetyczny zazwyczaj jest bardzo zadowalający, a pacjentka ma szansę na znaczną poprawę jakości życia i komfortu psychicznego.

 

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Leczenie raka piersi jest długotrwałym i przykrym procesem. Dlatego zachęcamy do odpowiedniej profilaktyki, dbania o zdrowie oraz wykonania badań, pozwalających na wczesne wykrycie nowotworu, a co za tym idzie szybsze, skuteczniejsze oraz mniej bolesne leczenie. Badaniom przesiewowym powinny poddać się szczególnie pacjentki po 40. roku życia, a także te, u których w rodzinie notowano przypadki zachorowań na nowotwory, zwłaszcza wśród krewnych pierwszego stopnia (matka, siostra, córka). U kobiet, u których zostanie wykryta mutacja genów BRCA1 oraz BRCA2 ryzyko życiowe wystąpienia raka piersi wynosi 80%, natomiast raka jajnika 30%.

Warto pamiętać o tym, że czynniki genetyczne odpowiadają jedynie za około 5%-10% nowotworów, reszta powstaje w wyniku samorzutnych mutacji, a ich rozwój zależy m.in. od stylu życia, wystawienia na niebezpieczne czynniki zewnętrzne (promieniowanie jonizujące, UV, chemikalia), czy stosowanej diety. Dlatego nie ma nic przesadzonego w stwierdzeniu, że Twoje życie i zdrowie jest w Twoich rękach!