Nowotwór złośliwy kręgosłupa – życie z diagnozą i psychologiczne skutki choroby

Czasami jedno zdanie, jedna diagnoza potrafi całkowicie zmienić czyjeś życie – zwłaszcza jeżeli jest to diagnoza nowotworu. Na początku wydaje się, że to koniec świata, że nowotwór jest wyrokiem śmierci. Na szczęście nie zawsze tak musi być, a chorobę  zdiagnozowana  odpowiednio wcześnie, można skutecznie leczyć.

Nowotwór kręgosłupa – co to jest?

Nowotwory kręgosłupa dzielą się na pierwotne i wtórne. Wtórne to takie, które są skutkami przerzutów z innych ognisk nowotworowych, natomiast pierwotne mają swoje ognisko właśnie w kręgosłupie w przestrzeni zewnątrzoponowej, wewnątrzoponowej pozardzeniowej lub wewnątrzrdzeniowej. W zależności od lokalizacji guza, inne mogą być symptomy: ból kręgosłupa, drętwienia kończyn, nietrzymanie moczu, problemy z erekcją i wiele innych. W przypadku zauważenia u siebie podejrzanych objawów, mogących świadczyć o infekcji lub uszkodzeniu układu nerwowego, koniecznie należy iść do lekarza. Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większa szansa na jego skuteczne wyleczenie.

Wyróżnia się 4 stopnie zaawansowania nowotworu:

 • Stopień 0 – tzw. rak przedinwazyjny. Obecne są patologiczne, pojedyncze zmiany, ale nie rozsiały się po pobliskich komórkach. CIS (ang. carcinoma in situ) może przejść w stan nowotworu złośliwego. Nowotwór rozpoznany w tej fazie jest w 100% uleczalny.
 • Stopień I – nowotwór w bardzo wczesnej fazie rozwoju bez przerzutów. W przypadku rozpoznania i wdrożenia leczenia, przeżycia 5-letnie szacowane są na około 75%.
 • Stopień II – guz o niewielkiej średnicy, ale z możliwością zaatakowania węzłów chłonnych. W tej fazie leczenie skutkuje przeżyciami 5-letnimi u 50%-70% chorych.
 • Stopień III – Zaawansowana forma nowotworu, w której mogą występować przerzuty do węzłów chłonnych, układu limfatycznego oraz okolicznych narządów i tkanek. Przeżycia 5-letnie u osób leczonych to 25-50%.
 • Stopień IV – bardzo zaawansowane nowotwory o złym rokowaniu. Tworzą przerzuty do węzłów chłonnych i na inne narządy. Przeżycia 5-letnie dotyczą grupy mniejszej niż 25% leczonych pacjentów.

Diagnoza: rak kręgosłupa i co teraz?

Osoby, u których stwierdzono nowotwór, zostaną szczegółowo poinstruowane o przebiegu leczenia i rokowaniach. Często samo stwierdzenie obecności nowotworu nie jest równoznaczne z koniecznością inwazyjnego, wyniszczającego leczenia, gdyż nowotwory niezłośliwe wymagają jedynie interwencji chirurgicznej. Jeżeli jednak zostanie potwierdzony nowotwór złośliwy, wtedy zostanie wdrożone odpowiednie leczenie, uzależnione od rodzaju nowotworu i stopnia zaawansowania. Najczęściej stosowane metody to: zabieg chirurgiczny polegający na operacyjnym wycięciu patologicznej zmiany; radioterapia, czyli naświetlanie promieniowaniem jonizującym zmiany w celu zniszczenia ogniska chorobowego; chemioterapia, czyli podawanie odpowiednich leków niszczących komórki nowotworowe. Ciągle opracowywane i testowane są nowoczesne metody leczenia nowotworów, takie zabiegi jednak z reguły są bardzo drogie, a ich skuteczność jest jeszcze  nie do końca znana.

Psychologiczne fazy zmagania się z chorobą nowotworową

Nowotwór, a zwłaszcza nowotwór kręgosłupa jest obarczony dużą śmiertelnością oraz obniżeniem, jakości życia. Od strony fizycznej lekarze mogą zapewnić szereg działań poprawiających jakość życia, niestety od strony psychologicznej nie jest to już takie proste. Osoby borykające się z chorobą przechodzą przez cały proces od diagnozy, poprzez bunt aż po akceptację swojego stanu. Ważna jest świadomość tego, co się w psychice chorego dzieje. Oto 7 psychologicznych faz umierania wg Kubler-Ross:

 • I Faza „Nieświadomość” – pacjent nie jest jeszcze świadomy swojej choroby, obserwuje pewne symptomy, które wzbudzają u niego niepokój, ale nie zdaje sobie jeszcze sprawy z powagi sytuacji. Pojawienie się wątpliwości i niepokoju zwiastuje przejście do następnej fazy.
 • II Faza „Niepewność” – to etap, w którym chory zaczyna dostrzegać symptomy zagrożenia i odczuwa fizyczne dolegliwości. Może być świadomy choroby, ale jednocześnie przeżywa wątpliwości. pojawiają się chwile lęku i smutku przeplatane nadzieją i oczekiwaniem
 • III Faza „Zaprzeczenie” – gdy pacjent zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji, pojawiają się pierwsze objawy zaprzeczania – chory wie, że to prawda, ale nie chce w to uwierzyć
 • IV Faza „Bunt, agresja” – ta faza może pojawić się we wszystkich stadiach choroby. Pacjent nawet pogodzony ze śmiercią, może buntować się przeciwko niej i reagować agresywnie w stosunku do otoczenia.
 • V Faza „Targowanie się z losem” – etap, w którym chory chwyta się ostatniej deski ratunku, składa obietnice sobie, losowi, Bogu. Pojawia się poczucie winy. Pomocnym w tym etapie często jest ksiądz, który pomoże choremu pogodzić się z losem.
 • VI Faza „Depresja” – pojawia się u prawie wszystkich pacjentów w końcowym etapie choroby
 • VII Faza „Pogodzenie się z faktem śmierci (przyzwolenie)” – na końcu pojawia się uczucie akceptacji i pogodzenia z nieuchronnym losem.

Ponieważ zmaganie się z każdą chorobą, w tym również nowotworem kręgosłupa, bardzo obciąża psychikę pacjenta, warto zaproponować choremu jakiś rodzaj psychoterapii. Na stronie bolprzebijajacy.pl znajduje się wiele przydatnych informacji o leczeniu dolegliwości emocjonalnych.