Odczynniki chemiczne to różnego typu substancje wykorzystywane w codziennej pracy w laboratorium. Z odczynników korzysta się w czasie przeprowadzania różnych prac – analiz i oznaczania zawartości, jak i podczas syntez wybranych związków. Ponieważ odczynników nie powinno zabraknąć w żadnym laboratorium, kluczowym etapem jego wyposażania jest właśnie skompletowanie odpowiedniej ilości odczynników chemicznych. Poniżej poświęcamy temu zagadnieniu więcej miejsca, podpowiadając jakie typy odczynników znajdziesz w specjalistycznych sklepach (zaopatrujących laboratoria) oraz jakie jest ich przeznaczenie i wykorzystanie.

Odczynniki chemiczne – klasyfikacje i najważniejsze parametry

W tak rozbudowanej grupie związków, jaką tworzą odczynniki chemiczne, znajdziesz rozmaite substancje chemiczne. Wymienić należy przede wszystkim różnego typu: wskaźniki, kwasy, wzorce, sole, wodorotlenki, alkoholowe, roztwory buforowe, rozpuszczalniki. Również inne, rzadziej wykorzystywane substancje, znajdują zastosowanie jako odczynniki laboratoryjne.

W przypadku każdego odczynnika chemicznego kluczowe są jego parametry jakościowe stałe i czas trwałości. Parametry stałe uwzględniają zarówno obecność składnika głównego, jak i obecność potencjalnych zanieczyszczeń (oraz ich poziom). Ponadto, ważne jest, by odczynniki były odpowiednio zapakowane, w sposób gwarantujący, że nie dojdzie do zmiany ich składu – na przykład pod wpływem działania promieni słonecznych.

Kluczowym parametrem jest także czystość poszczególnych odczynników laboratoryjnych. Poszczególne dostępne produkty mogą różnić się obecnością i poziomem stężenia zanieczyszczeń. Dlatego warto upewnić się, jaki jest stosunek wagowy substancji głównej względem obecnych zanieczyszczeń. Warto przy tym pamiętać, że najczęściej w danym odczynniku znajduje się jeden konkretny związek, niekiedy jednak jest to mieszanina kilku substancji.

Stan skupienia to kolejna ważna sprawa. Znajdziesz odczynniki w formie zarówno ciekłej i stałej. Do pierwszej kategorii należą różnej kategorii roztwory o zmiennym stężeniu. Ciała stałe to natomiast przede wszystkim: pastylki, granulat i proszek.

Odczynniki  chemiczne – kategorie dostępnych produktów

Dostępne w specjalistycznych sklepach odczynniki chemiczne można podzielić na kilka kategorii, wziąwszy pod uwagę ich najważniejsze cechy. Pierwszą jest stopień czystości danej odczynnika chemicznego. Niektóre analizy laboratoryjne wymagają zastosowania odczynników o najwyższym stopniu czystości. Niekiedy jednak w zupełności wystarczają odczynniki o kilka klasy czystości słabsze.

Odczynniki zupełnie czyste to te, w których zawartość substancji głównej (lub substancji głównych) wynosi ponad 99,99 procent. Są to odczynniki stosowane w różnych specjalistycznych placówkach, pozwalających na w pełni kontrolowane przeprowadzanie wybranych analiz.

Odczynniki czyste do analizy zawierają substancję główną w stężeniu powyżej 99,9 procent. Odczynniki takie są wykorzystywane w analizach ilościowych jak i jakościowych. Odczynniki czyste – to nazwa określająca odczynniki o zawartości substancji głównej na poziomie 99-99,9 procent. Odczynniki techniczne zawierają natomiast stężenie na poziomie 90-99 procent.

Warto wspomnieć dodatkowo o odczynnikach czystych spektralnych, wykorzystywanych w analizach spektralnych – ich poziom stężenia jest na poziomie 99,999 procent wzwyż.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here