Jak rozwijać pasję dziecka?

Nasze dzieci wykazują predyspozycje i chęć określonych działań od najmłodszych lat. Jedne z nich są otwarte na aktywności sportowe, inne na zajęcia plastyczne czy muzyczne. Jeszcze inne wykazują ponadprzeciętne zdolności do przedmiotów ścisłych, języków obcych czy talent aktorski.

Od rodziców zależy w dużej mierze rozwój naturalnych predyspozycji dziecka i to, jak zostaną one wykorzystane przez nie w przyszłości.

Odkrywamy talent, budzimy zainteresowania 

Najważniejszym zadaniem rodziców jest obserwowanie dziecka i wspieranie budzących się w nim zainteresowań. Istotne jest też rozbudzanie nowych pasji poprzez pokazywanie ulubionych działań rodziców czy rówieśników. Jeśli rodzice są aktywni sportowo, z dużym prawdopodobieństwem i dla ich dzieci uprawianie sportu stanie się istotną sferą w dorosłym życiu.

Nie tylko naśladowanie rówieśników i bliskich może rozbudzić w dziecku jego pasje. Najważniejsze jest pokazywanie mu nowych możliwości poprzez zajęcia dodatkowe, aktywności wskazane przez samo dziecko lub pokazywanie jak inni uprawiają daną dziedzinę. Nie każda propozycja będzie przyjęta z entuzjazmem i jako rodzice musimy być na to przygotowani. Nierzadko będzie trzeba „przerobić” kilkanaście propozycji, aż dziecko znajdzie wymarzoną, a rodzice odkryją w nim predyspozycje do uprawiania danej dziedziny.

Boy using laptop to play a song on an ukulele

Nauka i zabawa

Niezwykle ważne w odkrywaniu talentów i rozbudzaniu zainteresowań u dzieci jest połączenie danej aktywności z zabawą. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci młodszych, które nawet najprzyjemniejszą aktywnością szybko się znudzą, jeśli jej forma nie będzie dla nich atrakcyjna. Warto więc zadbać, aby zajęcia sportowe, artystyczne czy językowe stanowiły głównie zabawę, a wiedzę i umiejętności przekazywały niejako „przy okazji”.

Świetnym pomysłem są profilowane przedszkola, w których dzieci od najmłodszych lat są zapoznawane z daną dziedziną. Mimo że na tym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić, że dziecko zainteresuje się danym zajęciem na całe życie, to dodatkowe aktywności świetnie wpłyną na jego rozwój.

Zainteresowania, a rozwój dziecka

Rozwój dziecka to złożony proces na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Jak będzie on przebiegał, zadecyduje wiele okoliczności i postaw rodziców oraz opiekunów. Zajęcia dodatkowe, rozwijające kreatywność, zdolności językowe, kondycję czy intelekt dziecka doskonale stymulują rozwój. Zdobywa ono nowe umiejętności, a tym samym pewność siebie, uczy się myśleć kreatywnie, ćwiczy koncentrację i refleks.

To ogromne korzyści dla jego późniejszego życia, w tym również sukcesów szkolnych i zawodowych. Jest jednak również druga strona medalu. Rodzice nie mogą na dziecku wywierać presji i zmuszać do danej aktywności. Im większa presja, tym szybsze zniechęcenie dziecka. Ważne zatem, aby obserwować nasze pociechy i dostosowywać nowe formy aktywności do ich poziomu, wieku, osobowości oraz predyspozycji, pamiętając jednak, że ostateczną decyzję o wyborze danej dziedziny podejmie dziecko.