Smog – dlaczego jest dla nas groźny?

Smog to problem, z którym zmagają się niemal wszystkie większe miasta w okresie zimowym. Dotyka on również mniejszych miejscowości, które są uznawane za uzdrowiska, co jest dla nich problemem szczególnym. Zobaczmy, jakie konsekwencje zdrowotne niesie za sobą smog.

Smog – mieszanina dymów i mgły

Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które jest wynikiem rozwoju cywilizacyjnego. Powstaje ono w sytuacji, gdy mamy do czynienia z bezwietrzną pogodą, dużą wilgotnością i wysokim nasyceniem powietrza zanieczyszczeniami. Problem ten najczęściej występuje w okresie zimowym, gdy oprócz całorocznych zanieczyszczeń wynikających m.in. z dużej liczby samochodów, w powietrzu pojawiają się pyły związane z ogrzewaniem. Niektóre typy spalanych substancji są bowiem bardzo szkodliwe dla środowiska.

Przeglądając skład chemiczny smogu możemy zauważyć, że znajdują się w nim pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, przeróżne związki siarki, tlenki azotu i benzopireny. Substancje te są stale obecne w powietrzu, ale w okresach bez smogu nie przekraczają określonych norm. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy normy są przekroczone, i to nie tylko odrobinę, ale w okresach szczególnego nasilenia smogu nawet kilkukrotnie.

People in mask in Polution City, town panorama.Jak smog wpływa na nasz organizm?

Negatywne skutki oddziaływania smogu odczuwają wszyscy, ale szczególnie są na nie narażone dzieci i osoby starsze. Pierwszym skutkiem są dolegliwości ze strony układu oddechowego. Może pojawić się duszący kaszel, który jest naturalną obroną organizmu przed dostającymi się do oskrzeli zanieczyszczeniami.

Może również pojawić się zwiększone wydzielanie śluzu, co z jednej strony powinno być zjawiskiem pozytywnym, bo celem organizmu jest ochrona śluzówek przed pyłami, ale z drugiej strony zjawisko to powoduje rozpuszczanie się kwasów w śluzie. To z kolei przyczynia się do silniejszego oddziaływania kwasów na śluzówkę, czego efektem jest zniszczenie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, np. aparatu rzęsistkowego, którego zadaniem jest ochrona nas przed infekcjami. Utrata tej ochrony sprawia, że bakterie i wirusy mają lepsze możliwości dotarcia do dolnej części układu oddechowego, co przyczynia się do wzrostu zachorowalności na zapalenia oskrzeli, płuc i innych chorób płucnych.

Zmniejszona wydolność układu oddechowego wpływa negatywnie również na obniżenie sprawności układu krążenia. Skurcz oskrzeli powoduje bowiem duszność, obniża natlenienie krwi i zmusza serce do intensywniejszej pracy. Ciągła praca serca w takich warunkach kończy się przeciążeniem układu krwionośnego i nasileniem się objawów z tym związanych.

Lekarze alarmują, że z powodu chorób będących wynikiem smogu każdego roku rośnie liczba zgonów. Już nawet kilka dni ze smogiem zwiększa śmiertelność o kilka procent, a w niektórych polskich miastach smog w okresie zimowym jest niestety niemal codziennością.

Jak unikać smogu?

Widząc, jak groźny w skutkach może być smog warto zastanowić się, jak możemy go uniknąć. Szczególną rolę do spełnienia mają władze, które mogą wprowadzić prawne regulacje ograniczające np. sposoby palenia w piecach lub wprowadzając programy wspomagające wymianę pieców węglowych na nowocześniejsze.

Samodzielnie możemy zadbać o to, by nie wychodzić na dłuższe spacery wtedy, gdy systemy pokazują przekroczenie norm zanieczyszczeń. Możemy również zakupić maseczki antysmogowe, których zadaniem jest ochrona naszego układu oddechowego przed szkodliwymi pyłami. Warto również skorzystać z opcji oczyszczania powietrza, np. kupując do domu domowe stacje oczyszczania.