Sprawdź, czy grozi Ci nowotwór płuc

Każdego roku rak płuc zbiera śmiertelne żniwo. Chociaż świadomość ludzi w zakresie profilaktyki nowotworowej wzrasta, wciąż jest to spory problem. Rak płuca jest odpowiedzialny za około 1/6 wszystkich zgonów spowodowanych chorobą nowotworową. Czy jesteś w grupie ryzyka?

 

Palacze mają najgorzej

Wiele badań dobitnie wykazało związek palenia tytoniu z częstotliwością raka płuc. Nie tylko papierosy, ale wszystkie inne odmiany wyrobów tytoniowych negatywnie wpływają na stan układu oddechowego. W dymie papierosowym znajduje się ponad 7000 substancji chemicznych, z czego przynajmniej 69 ma właściwości rakotwórcze. Co gorsza, nie tylko sam palacz jest wystawiony na ryzyko wdychania kancerogennych substancji, ale również wszystkie osoby wokół niego, tzw. palacze bierni. Jest to szczególnie niebezpieczne gdy na bierne palenie narażone są małe dzieci. Dla młodego organizmu nawet niewielkie dawki tej trucizny mogą mieć długofalowe, przykre konsekwencje w postaci chorób układu oddechowego.

Smog – cichy zabójca

Tego, co wdychamy razem z powietrzem najczęściej nie widać. A gdy już stężenie smogu jest tak wysokie, że pył unosi się nad miastem i jest widoczny gołym okiem, wtedy jest już bardzo źle. Z każdym oddechem wchłaniamy do organizmu szkodliwe związki chemiczne i pyły mogące wywoływać duszności, alergie, choroby płuc, a także nowotwory. W 2013 roku WHO zaliczyło pyły zawieszone w powietrzu do kancerogenów, czyli substancji powodujących raka.

Niestety przed powietrzem, które na co dzień wdychamy nie ma ucieczki, dlatego jedynym ratunkiem pozwalającym zmniejszyć ilość zanieczyszczeń są maski z filtrami oraz specjalistyczne filtry oczyszczające powietrze wewnątrz mieszkania. Dobre maski przeciwpyłowe z atestami odfiltrują 99% zanieczyszczeń. I chociaż ich cena nie jest mała, jeśli mieszkasz w dużym mieście o wysokim stężeniu smogu, taka inwestycja może uratować Ci życie i ochronić przed nowotworem płuc.

Praca w zapylonym środowisku

Do grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór płuc należą również osoby pracujące w miejscach o dużym zapyleniu (budowy, hale produkcyjne, kopalnie węgla itp.). Nieprzestrzeganie zasad BHP w takich miejscach może odbić się w przyszłości poważnymi chorobami płuc.

38256-bezpieczenstwo

Oprócz pyłów, bardzo groźne są również chemikalia. Pracownicy zakładów chemicznych, przetwórstwa, produkcyjnych i innych, gdzie wykorzystuje się różnego rodzaju niebezpieczne substancje chemiczne mogą być narażeni na choroby nowotworowe.

Do kancerogennych substancji chemicznych, wykazywanych przez Międzynarodową Agencję Badania Raka (IARC) zaliczamy m.in.: arsen, azbest, aminy aromatyczne, benzen, nikiel, chlorek, winylu, alkohol, alkilowane cytostatyki, stilbestrol, oxymetholon.

Geny mają znaczenie

Jeśli w Twojej rodzinie zdarzały się przypadki zachorowań na nowotwory, Ty również jesteś w grupie zwiększonego ryzyka.  Rak płuc jest jednym z nowotworów występujących rodzinnie. Jeżeli na raka chorowało której z Twoich rodziców, warto zwrócić się do poradni genetycznej, w której zostanie dokładnie określone ryzyko rozwoju nowotworu. Badanie takie szczególnie warto wykonać jeśli na nowotwór chorowała więcej niż 1 osoba w rodzinie lub rak występował w różnych pokoleniach.

Wdrożenie odpowiedniej profilaktyki przeciwrakowej i ewentualne wczesne rozpoznanie choroby pozwoli Ci na skuteczną walkę z nowotworem. Przy obecnym rozwoju medycyny, rak zdiagnozowany we wczesnym stadium rozwoju jest praktycznie całkowicie uleczalny.

 

więcej o nowotworze płuc znajdziesz na: http://bolprzebijajacy.pl/strona-glowna-pacjenta/choroba-nowotworowa/rak-pluc/